Makale

27 Mayıs’tan 27 Nisan’a Asker-Gazete/ci İlişkisi

Özet

Bu çalışmada Türkiye’deki asker-gazete/ci ilişkisi yakın siyasi tarihteki örneklerden hareketle ele alınmaktadır. Türkiye’deki asker-gazete/ci ilişkisi –bu ilişkinin belirgin bir biçimde güçlendiği 27 Mayıs 1960 Darbesinden itibaren ele alınarak– tarihsel bir arka plan çerçevesinde değerlendirilmektedir. Askerin mi gazeteciyi yoksa gazetecinin mi askeri kullandığı sorunsalı, yaşadığı değişimle birlikte tarihsel olarak ele alınmıştır. Genellikle medya-siyaset-sermaye üçgeninde yapılan çalışmaların aksine bu çalışmada asker/ordu başlı başına bir özne, bağımsız bir aktör olarak kabul edilmekte ve çalışmanın arkeolojik kazısı bu eksende derinleştirilmektedir. Bu çerçevede Türkiye ve Dünya konjonktüründeki değişimlere rağmen Türkiye’deki asker-gazete/ci ilişkisinin süreklilik taşıdığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler

asker gazete gazeteci medya siyaset