Amaç ve Kapsam

İş Ahlakı Dergisi, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) tarafından 2008 yılından itibaren yılda 2 sayı olarak (Bahar ve Güz) yayımlanan uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir.

İş Ahlakı Dergisi’nde “iş ahlakı” odaklı nitelikli kuramsal ve ampirik araştırmalar ile kitap değerlendirmeleri yayımlanmaktadır. Bu çerçevede;

 • İş ahlakının temellerine yönelik felsefi ve tarihsel birikim,
 • İş ahlakı hakkında kuramsal tartışmalar,
 • Piyasa ve kurumsal ortamın iş ahlakı ile ilişkisi,
 • Siyasi, sosyal ve kültürel çevrenin iş ahlakına etkisi,
 • Örgütlerdeki iş ahlakı uygulamaları ve sorunları,
 • Örgütlerde iş ahlakı ve işletme işlevleri arasındaki ilişki,
 • Çalışma ve meslek ahlakı uygulamaları ve sorunları,
 • Yönetim yaklaşımı ve uygulamaları ile iş ahlakı arasındaki ilişkisi,
 • Örgütlerde iş ahlakı düzenlemeleri ve etik kodlar,
 • Örgütlerin sosyal sorumluluğu
 • İş ahlakının gelişimi ve eğitimi vb. konuları temel alan yazılara yer verilmektedir.

Derginin amacı uluslararası, disipliner ya da disiplinlerarası; özgün ve bilimsel çalışmalar için mecra olmak ve iş ahlakıyla ilgili nitelikli bilgi üretilmesine katkı sağlamaktır. Bu sebeple yayımlanacak çalışmalardan teknik yetkinliğin yanı sıra, iş ahlakıyla ilgili tartışmalara yeni ve özgün katkılar sağlamak da beklenmektedir. Böylelikle iş ahlakı alanında çalışma yapan kişi ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşması hedeflenmektedir. Derginin hedef kitlesi akademi, iş dünyası ve kamu kurumları başta olmak üzere iş ahlakıyla ilgili kişi ve kurumlardır.

İş Ahlakı Dergisi, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte iktisat, işletme, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sağlık, hukuk, siyaset bilimi, sosyal politika, çalışma yaşamı vb. alanlarda iş ahlakını ele alan çalışmalara öncelik vermektedir.