Journal Cover

Periyot: 2 Sayı / Yıl
ISSN: 1308-4070

İş Ahlakı Dergisi 2008 yılından itibaren Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) tarafından yılda 2 kez (Bahar ve Güz) yayımlanan hakemli bir dergidir.

İş Ahlakı Dergisi’nde “iş ahlakı” kapsamında araştırmalar yayımlanmaktadır. İş konusundaki ahlaki meseleleri çeşitli yöntemler açısından ve disipliner açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalara önem verilmektedir. Ayrıca; işletme içerisindeki ahlaki konular, toplumda işletmelerin yeri, siyasi ve kültürel çevrenin işletmeler üzerindeki etkileri, piyasa ilişkilerin etik niteliği; üretim, tüketim, pazarlama, reklam ve muhasebe sistemlerinin etik boyutları, iş ve kamu ilişkileri, kurumsal davranışlar derginin kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir. Bunun yanında iş ahlakı ile ilişkili uygulamalı etik, sosyal sorumluluk, iş ve yönetim, profesyoneller, iyi oluş ve yaşam kalitesi bağlamındaki çalışmalar da yayımlanmaktadır.

İş Ahlakı Dergisi’nde nitelikli özgün kuramsal araştırmalar, deneysel ve klinik çalışmalar, politika analizleri, vaka analizleri ve kitap değerlendirmeleri yayımlanmaktadır.