Yazar Bilgilendirme Kılavuzu

İş Ahlakı Dergisi, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği’nin (İGİAD) 2008 yılından itibaren yılda 2 sayı olarak (Bahar ve Güz) yayımladığı resmî, akademik, hakemli dergisidir.

İş Ahlakı Dergisi’nde “iş ahlakı” odaklı kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır. Bu çerçevede;
(i) İş ahlakının temellerine yönelik felsefi ve tarihsel birikim,
(ii) İş ahlakı hakkında kuramsal tartışmalar,
(iii) İş ahlakının gelişimi ve eğitimi,
(iv) Örgütlerde iş ahlakı uygulamaları ve sorunları,
(v) Örgütlerde iş ahlakı ile işletme işlevleri ilişkisi,
(vi) Çalışma ve meslek ahlakı uygulamaları ve sorunları,
(vii) Yönetim yaklaşım ve uygulamaları ile iş ahlakı ilişkisi,
(viii) Örgütlerde iş ahlakı düzenlemeleri ve etik kodlar,
(ix) Siyasi, sosyal ve kültürel çevrenin iş ahlakına etkisi,
(x) Örgütlerin sosyal sorumluluğu,
(xi) Piyasa ve kurumsal ortamın iş ahlakı ile ilişkisi vb. öne çıkaran yazılara yer verilmektedir.
Derginin amacı uluslararası, disipliner ya da disiplinlerarası; özgün, bilimsel çalışmalar için mecra olmak, iş ahlakıyla ilgili nitelikli tartışmalar üretmek ve Türkiye’de iş ahlakına yönelik politikaların geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu sebeple yayımlanacak çalışmalardan teknik yetkinliğin yanı sıra, iş ahlakıyla ilgili tartışmalara yeni ve özgün katkılar sağlamaları da beklenmektedir. Böylelikle Türkiye’de iş ahlakı alanında çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

İş Ahlakı Dergisi’nde nitelikli özgün kuramsal ve uygulamalı araştırmalar ile kitap değerlendirmeleri yayımlanmaktadır.

İş Ahlakı Dergisi, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte iş ahlakını; iktisat, işletme, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sağlık, hukuk, siyaset bilimi, sosyal politika, çalışma yaşamı vb. alanlardan güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir.

Yazı İşleri
Editör
Nihat Erdoğmuş, Yıldız Teknik Üniversitesi

Editörler Kurulu
Adem Levent (Bursa Uludağ Üniversitesi)
Akansel Yalçınkaya (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Ali Coşkun (Boğaziçi Üniversitesi)
Ali Osman Uymaz (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi)
Hamdi Çilingir (Sakarya Üniversitesi)
Lütfi Sunar (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Mehmet Duman (İstanbul Üniversitesi)
Nihat Bulut (İstanbul Medipol Üniversitesi)
Omar Khalid Bhatti (İstanbul Medipol Üniversitesi)
Ömer Torlak (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Recep Öztürk (İstanbul Medipol Üniversitesi)
Yusuf Alpaydın (Marmara Üniversitesi)
Züleyha Sayın

Bilimsel Danışma Kurulu
Abdülkadir Macit (Kocaeli Üniversitesi)
Ahmet Tabakoğlu (Sabahattin Zaim Üniversitesi)
Alpaslan Durmuş (Kızılay Akademi)
Bayram Zafer Erdoğan (Anadolu Üniversitesi)
Cengiz Kallek (Marmara Üniversitesi)
Cengiz Yılmaz (Abdullah Gül Üniversitesi)
Deon Rossouw (Ethics Institute of South Africa / University of Stellenbosch)
Erkan Erdemir (Maltepe Üniversitesi)
Feridun Yılmaz (Bursa Uludağ Üniversitesi)
Francesco Perrini (Bocconi University)
Gülfettin Çelik (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Halil Ekşi (Marmara Üniversitesi)
Hayrettin Karaman (Marmara Üniversitesi (Emekli))
Hediyetullah Aydeniz (Marmara Üniversitesi)
Hüner Şencan (İstanbul Ticaret Üniversitesi (Emekli))
İbrahim Halil Üçer (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Jon Oplinger (The University of Maine)
Kemal Sayar (Marmara Üniversitesi)
Luiz Ricardo Kabbach de Castro (EESC – Universidade de São Paulo)
M. Lütfi Arslan (Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi)
Mehmet Barca (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
Mete Çamdereli (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Mumtaz Ali (International Islamic University Malaysia)
Murat Esen (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)
Murteza Bedir (İstanbul Üniversitesi)
Mustafa Çağrıcı (Marmara Üniversitesi)
Mustafa Özel
Necmettin Kızılkaya (İstanbul Üniversitesi)
Nihat Alayoğlu (İstanbul Medipol Üniversitesi)
Nurullah Genç (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası)
Ömer Çaha (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Ömer Demir (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
R. Edward Freeman (The University of Virginia)
Rafik I. Beekun (University of Nevada)
Robert W. Mcgee (Fayetteville State University)
S. Waleck Dalpour (The University of Maine)
Saim Kayadibi (Karabük Üniversitesi)
Stephen Hicks (Rockford University)
Süleyman Güder (İstanbul Üniversitesi)
Süphan Nasır (İstanbul Üniversitesi)
Şevki Özgener (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
Şuayıp Özdemir (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
T. Krishna Kumar (Osmania University)
Taha Eğri (Kırklareli Üniversitesi)
Tina Uys (University of Johannesburg)
Tuomo Takala, (University of Jyväskylä)
Umut Koç (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Yunus Çolak (Kırklareli Üniversitesi)

İndeksler
İş Ahlakı Dergisi, aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır.

 • Clarivate Analytics Emerging Sources Citation Index (ESCI)
 • TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı
 • Index Islamicus
 • ABI/INFORM (Proquest)

Yazarlar İçin Temel Hatlar

 • İş Ahlakı Dergisi, altı ayda bir yayımlanan ve içeriğini oluşturan gerek Türkçe gerek İngilizce makalelerin konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirildiği bir yapıya sahiptir.
 • Değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen makalelerin kabul görebilmesi için daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şartı aranmaktadır. Arz edilen makaleler ilk olarak yayın sekreteri tarafından biçimsel kontrolden geçmektedir. Eğer bir makale içerik ve stil açısından gerekli koşulları karşılarsa ilgili alan editörü, daha sonra makaleyi yayımlanma için uygunluğu yönünden incelemeye tabi tutar.
 • Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır. Yazarlar hakemler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.
 • Genel olarak arz edilen çalışmalar şu formatta olmalıdır:
  • Makaleler en az 5000, en çok 8000 kelimeden oluşmalıdır.
  • Makaleler MS Word işlemcisinde normal kenar aralıkları, 10 puntoluk Times New Roman yazı tipi ve 1.5 satır aralığıyla sola dayalı olarak yazılmalıdır.
  • Tablolar, figürler, resimler ve çizelgeler derginin sayfasına uygun boyutta olmalıdır. Eğer gerekiyorsa daha küçük puntolarla ve tek satır aralığıyla da yazılabilirler.
  • Tablolar ve çizelgeler, yazınızdaki görünümlerine uygun olarak sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır. Tablo gövdesinin hemen altına tablolara ait dipnotlar koyulmalı ve bunları küçük harfli tanımlayıcı harflerle belirtilmelidir. Dikey cetveller kullanmaktan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğu kadar az tablo kullanılmalı ve tablolarda sunulan verilerin hâlihazırda makalenin herhangi bir yerinde belirtilen sonuçlarla aynı olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Başlığın altında bulunan yazar adlarına not olarak yazarların unvan, kurum ve mail bilgilerine yer verilmelidir.
 • Çalışmanın, aşağıda belirtilen bölümleri içermesi gerekmektedir:
  • Türkçe bir başlık ve 5-7 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.
  • İngilizce bir başlık ve 5-7 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.
 • Ayrıca, Türkçe yazılmış makalelere makalenin Genişletilmiş İngilizce Özetin de eklenmesi gerekmektedir. Bu geniş özet 1500-2000 kelime arasında olmalıdır; makalenin başlığı, alt başlıkları ve tüm referanslarını da içermelidir. Bu bölüm, yapılan çalışma yayımlanmaya kabul edildikten sonra da gönderilebilir.
 • İş Ahlakı Dergisi’nin referans göstermede kullandığı format, APA (American Psychological Association) Style 6th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir.
 • Yayım aşamasının ilk adımı için makaleler Online Başvuru Sistemi aracılığıyla yollanmalıdır. Başvurunun hemen ardından elektronik posta adresinize otomatik olarak bir onay mesajı gönderilecektir. Eğer bu mesajı almazsanız lütfen e-mail yoluyla editor@isahlakidergisi.com üzerinden bizimle bağlantıya geçiniz.
 • Tüm işlemler, çevrimiçi sistem kanalıyla takip edilmelidir. Lütfen bu işlemler süresince size belirtilen talimatları takip ediniz.

Başvuru Politikası

Başvuru Beyannamesi
Makalelerin arz edilmesi, bu çalışmaların (özetleme biçiminde, yayımlanmış bir konferansın veya herhangi bir akademik tezin bir bölümü ya da elektronik bir ön baskı olması dışında) çalışmanın daha önce yayımlanmadığı; yayımlanmak üzere herhangi bir yerde değerlendirilmeye tabi tutulmadığı; yine söz konusu çalışmanın basımına tüm yazarların veya çalışmanın yapıldığı sorumlu mercilerin açıkça veya alenen beyan etmeden onay verdiği ve eğer kabul edilirse aynı şekilde elektronik olarak da olmak üzere, İngilizce ya da başka bir dilde telif hakkı, sahibinin izni olmadan başka bir yerde yayımlanamayacağı anlamına gelmektedir.

Veri Erişimi
Makalelere dair tüm veriler, ek dosyalar hâlinde erişime açık veya dış bir kanalda muhafaza ediliyor olmalıdır; ayrıca, istendiği takdirde temin edilebilmelidir.

Yazar Kadrosundaki Değişiklikler
İş Ahlakı Dergisi, kabul edilmiş bir çalışmayı yayımlamadan önce yazar isimlerinin yeniden düzenlenmesi ve ekleme ya da çıkarılmasını kabul etmektedir. Kabul edilen çalışma yayımlanmadan önce yazar ekleme çıkarma, yazar isimlerinin yeniden düzenlenmesi gibi talepler, yazışmayı yapan yazar tarafından İş Ahlakı Dergisi Sekreteri’ne iletilmelidir. Bu talep şunları içermelidir:

 • Söz konusu ismin eklenme, çıkarılma ya da yeniden düzenlenme nedeni,
 • Tüm yazarların bu ekleme, çıkarma ya da yeniden düzenleme konusunda hem fikir olduğunu belirten ayrı ayrı (elektronik posta, faks, ya da mektup yoluyla) yazılı onayları. Ayrıca, böyle bir durum söz konusu olduğunda eklenen ya da çıkarılan yazarın da onayını içermelidir.
  Esasen yazışmayı yürüten yazar eliyle yollanmayan talepler, İş Ahlakı Dergisi Sekreteri tarafından doğrudan, yukarıda aktarılan prosedürü takip etmesi gereken yazara yollanacaktır. (1) İş Ahlakı Dergisi Sekreteri’nin derginin yayın kurulunu bu türden talepler konusunda bilgilendireceği, (2) basım aşamasındaki kabul edilmiş bir çalışmanın yazar kadrosu konusunda uzlaşıya varılana dek basımının dondurulacağı unutulmamalıdır. Çalışma basıldıktan sonra, yazar isimleri ekleme, çıkarma ya da yeniden düzenlemeye yönelik talepler dikkate alınmayacaktır.

Telif Hakkı
Yazarların, İş Ahlakı Dergisi’ne sunmuş oldukları makalelere bir telif hakkı onayı yazısı eklemeleri gerekmektedir. Bu onaya dair bir örnek aşağıda bulunmaktadır.

“Yazar(lar)ı, unvan(lar)ı aşağıda açıkça belirtilen ekteki makale(ler) İş Ahlakı Dergisi’nde yayımlanmak üzere değerlendirmelerinize sunulmuştur. Bu makale(ler) daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da değerlendirilmesi maksadıyla başka bir dergiye yollanmamıştır. Makalelerden herhangi biri veya makalelerin tümü yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, ayrı ayrı her bir makalenin bundan sonraki bütün basım haklarının sadece ve sadece İş Ahlakı Dergisi’ne ait olduğunu kabul ettiğimizi beyan ederiz.
Aşağıda imzası/imzaları bulunan yazar(lar) olarak Yazarlar Kılavuzu’nda yer alan şartları kabul eder ve aşağıda bulunan makalenin/makalelerin bu kılavuzda belirtilen etik kurallarına uygun olarak yazıldığını açıkça onaylarım/onaylarız. Buna ek olarak söz konusu tüm makalelerin özgün çalışmalar olduğunu, özgün telif haklarının belgeleriyle birlikte sunulduğunu, yazar(lar)ın tüm düzeltme ve denetleme haklarını İş Ahlakı Dergisi yayın kuruluna devrettiğini ve tescilli telif hakları da dâhil olmak üzere tüm hakları, çalışma(lar)ın kabulü hâlinde, İş Ahlakı Dergisi’ne devrettiğimi(zi) de kabul ediyorum/ediyoruz.”

Açık Dergi Sistemi
İş Ahlakı Dergisi, makale başvurularını Açık Dergi Sistemi kanalıyla kabul etmektedir. Başvurular internet sitemiz aracılığıyla tamamen çevrimiçi olarak aktarılmalıdır.
Açık Dergi Sistemi; Halk Bilim Projesi tarafından geliştirilen, araştırmalara erişimi genişletmek ve iyileştirmek için resmi kurumlarca finanse edilen bir dergi yönetim ve yayımlama sistemidir. Açık Dergi Sistemi, başvurulardan çevrimiçi yayımlamaya ve indekslemeye, tarafsız yayımlama aşamasının her safhasında yardımcı olur ve araştırmaların gerek genel gerekse de bilimsel niteliklerinin geliştirilmesinin yollarını araştırır. Yönetim sistemi sayesinde araştırma indekslemesine ve araştırmalar için sağlanan içeriğe ulaşılabilir. Açık Dergi Sistemi, daha fazla dergiye erişme açık yayım yapma anlamında geçerli bir seçenek sunabilmek amacıyla geliştirilmiştir ve dünya çapında tüm dergilerin yararlanabileceği, açık kaynaklı, ücretsiz bir yazılımdır; çünkü erişim kolaylığı bir derginin okur kitlesini artırdığı gibi, küresel ölçekte topluma sağlayacağı katkıyı da yükseltir.

Başvuru Öncesi Yapılması Gerekenler
Aşağıdaki başlıklar, başvuru yapılmadan önce makalelerine son şeklini vermek hususunda yazarlara yardımcı olacaktır. Belirtilen kriterlerin makalelerde yer aldığı noktasında emin olmak ve konuyla ilgili daha fazla detay için, hazırlamış olduğumuz bu kılavuza başvurulabilir:

 • İlk sayfada yazar(lar)ın tam ad(lar)ı ve unvan(lar)ı, kurum bilgi(ler)i ve mail adres(ler)i bulunmalıdır.
 • Eğer makale iki veya daha fazla yazar tarafından kaleme alınmışsa, yazarlardan biri yazışmayı yürüten yazar olarak belirlenmelidir. İlk sayfada yazışmayı yürütecek olan yazarın adı, posta adresi, iş/cep telefonu numaraları ve elektronik posta adres(ler)i yer almalıdır.
 • Türkçe yazılmış makalelerde,
 • Türkçe yazılmış 150-200 kelimelik bir özet, 5-7 adet anahtar sözcük ve bir de başlık,
 • İngilizce yazılmış 150-200 kelimelik bir özet, 5-7 adet anahtar sözcük,
 • İngilizce yazılmış 1500-2000 kelimelik yazarı tarafından tashih edilmiş Genişletilmiş İngilizce Özet. Bu özet başlığı, alt başlıkları ve tüm referansları İngilizce olarak içermelidir (Bu bölüm, çalışma kabul edildikten sonra da iletilebilir).
 • İngilizce yazılmış makalelerde,
 • İngilizce yazılmış 150-200 kelimelik bir özet, 5-7 adet anahtar sözcük,
 • Türkçe yazılmış 150-200 kelimelik bir özet, 5-7 adet anahtar sözcük ve bir de başlık, Eğer yazar Türkçe bilmiyorsa, bu bölüm İVT tarafından tercüme edilecektir.
 • Tüm görsel ögeler, ayrı bir dosya içinde, uygun formatlarda (.jpg, .pdf or .png), basılabilir çözünürlükte ve nizami boyutlarda olmalıdır.
 • Tüm tablolar (başlıklar, tanımlar ve dipnotlar da dâhil olmak üzere) eksiksiz bulunmalıdır.
 • Çalışmanın kelime ve dilbilgisi kontrolü yapılmış olmalıdır.
 • Referanslar doğru formatta olmalıdır (APA 6th edition).
 • Metinde tüm referanslar kaynakçada sıralanmalıdır.
 • (İnternet sayfaları da dâhil olmak üzere) tescilli materyallerin kullanılabilmesi için diğer kaynaklardan izin alınmalıdır.

Başvuru & Makale Yayımlama Ücreti
İş Ahlakı Dergisi yazarlardan makale gönderme ücreti talep etmemektedir. Yazarlar yalnızca tashih ve proofreading masraflarından sorumludur.

Değerlendirme Süreci
Ön değerlendirme sonucunun yazara bildirilmesi yaklaşık dört hafta sürmektedir. Sürece alınmaya uygun görülen makaleler alan editörüne gönderilmekte; uygun bulunmayan makalelerde yazar değerlendirme sonucu hakkında bilgilendirilmektedir. Alan editörünün iş yükü, hakem bulma zorluğu, hakemlerin müsaitlik durumundaki beklenmedik değişiklikler ve diğer birçok faktör işlem süresini etkileyebilmekle birlikte hakem değerlendirme süreci yaklaşık üç ay sürmektedir.

Yayın Politikası

Düzeltme ve Düzenleme
İş Ahlakı Dergisi, makaleleri Türkçe ve İngilizce yayımlar. Metinler, iyi bir Türkçe ve İngilizce ile yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde genişletilmiş İngilizce bir özetin de bulunması gerekmektedir. İngilizcelerinin ya da Türkçelerinin düzeltilmesi gerektiğini düşünen yazarlar, bu konuda İş Ahlakı Dergisi Sekreteri’nden yardım talebinde bulunabilirler. İş Ahlakı Dergisi, yazarlar için bu işle ilgilenecek bir düzeltmen bulacaktır. Bu işlemin hizmet bedeli yazarlara aittir.

Yayımlama İçin Sıraya Koyma
Tüm düzeltme ve gözden geçirme işlemleri sona erdikten sonra Yayın Kurulu, makalelerin yer alacağı sayıyı çıkarmaya vermektedir. Normalde makaleler arz ediliş tarihlerine göre sıralanır; ancak, kimi hâllerde özel durumlar ve dosyalarla ilgili bazı istisnalar söz konusu olabilmektedir. Böyle bir karar alındığında yazar(lar) bu hususta bilgilendirilirler.

Kabul Mektubu
Eğer yazar ihtiyaç duyar ya da talep ederse, kendisine yayın kurulu tarafından makalesinin durumunu belirten bir kabul mektubu gönderilebilmektedir. Bu mektup, yazarın daha sonra resmî süreçlerde ihtiyaç duyabileceği Dijital Nesne Tanımlayıcı (Digital Object Identifier: DOI) numarasını içermektedir.

DOI Kullanımı
DOI, alıntılama yapmak ve elektronik dokümanlara bağlantı vermek için kullanılabilmektedir. DOI, elektronik yayımlamanın başlangıcında yayımcı tarafından belgelere atanan, alfa-nümerik şeritlerden oluşur ve benzersizdir. Atanan DOI hiçbir şekilde değişmez. Bu sebeple, bir dokümandan alıntılama yapmak için uygun bir araçtır, özellikle de henüz tam kaynakça bilgisi hazır olmayan basım aşamasındaki makaleler için.
İş Ahlakı Dergisi için verilmiş doğru bir DOI örneği (internet adresi formatında): http://dx.doi.org/10.12711/tjbe.2018.11.2.0021

DOI internet üzerindeki herhangi bir belgeye bağlantı oluşturmak için kullanıldığında bu tanımlayıcı kati suretle değişmez.

Açık Erişim Sistemi
İş Ahlakı Dergisi açık erişim politikasına sahiptir. Tüm yayımlanmış makalelere ve değerlendirmelere www.isahlakidergisi.com adresinden ulaşılabilir.

Dergi Nüshaları
İş Ahlakı Dergisi’nin bir nüshası tüm yazar(lar)a ayrıca yollanacaktır. Bunun dışında, yazışmayı yürüten yazara, herhangi bir ücret talep edilmeksizin elektronik posta aracılığıyla makalenin PDF dosyası da gönderilecektir.

Değerlendirme Politikası
Derinlemesine inceleme aşaması, bilimsel ilerleyişin olmazsa olmaz bileşenlerinden biridir. Bağımsız bilim insanları tarafından yapılan değerlendirmeler, İş Ahlakı Dergisi’nin yayın kuruluna, en iyi makalelerinin yayımlanması konusunda tavsiye niteliğindedir. Makaleler tamamen gizli bir değerlendirme sürecine tabi tutulmaktadır.
İş Ahlakı Dergisi’nin yazar kadrosu da okur kitlesi de uluslararasıdır ve makaleleri değerlendiren hakemler dünya çapındaki akademi camiasından özenle seçilmektedir. Hakemlerin ismi gizli tutulur ve yalnızca yine gizli kalması gereken editörlerce bilinebilir. Yazarların ırkına, cinsiyetine, dinsel görüşüne, etnik kökenine, vatandaşlığına, politik yönelimine, yaşına ya da ününe bakmaksızın yayımlanmak üzere yapılan başvurular, tüm çalışmalar tarafsızca değerlendirilir.