Yazım Kuralları

İş Ahlakı Dergisi, alanında uzman akademisyenlerce değerlendirilen makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.
Öncelikle değerlendirilme maksadıyla gönderilen makalelerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şartı aranmaktadır. Arz edilen makaleler, ilk olarak yayın kurulu tarafından incelenmektedir. Dergimize gönderilen bir makale, içerik ve biçim açısından gerekli koşulları karşılıyorsa yayımlanma için incelenmeye tabi tutulur.

Tüm makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde, üçüncü bir hakeme de gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır. Yazarlar, hakemler tarafından gerekli görülen düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.
Genel olarak arz edilen çalışmalar aşağıda belirtilen formata uygun olmalıdır.

Kelime Sayısı ve Sayfa Düzeni:

 • Makaleler, tablolar da dahil olmak üzere, 5000-8000 kelime arasında olmalıdır. Ampirik çalışmaların ise en fazla 6000 kelimeden oluşması beklenmektedir.
 • 10 puntoluk Times New Roman yazı tipi, 1.5 satır aralığıyla sola dayalı olarak kullanılmalıdır.
 • MS Word işlemcisinde normal kenar aralıkları kullanılmalıdır.
 • Başlıktan sonraki ilk paragrafta satır başı yapılmamalı, diğer paragraflar satır başı girintili olarak biçimlendirilmelidir.

Başlıklandırma Kuralları:

 • Birincil başlıklar kalın ve ortalı, kelime başları büyük harf, diğer harfler küçük olacak şekilde biçimlendirilmelidir.
 • İkincil başlıklar kalın ve italik, kelime başları büyük harf, diğer harfler küçük olacak şekilde biçimlendirilmeli ve sola dayalı konumlanmalıdır.
 • Üçüncül başlıklar ise italik ve sola dayalı olmalıdır.
 • Başlıklandırmada numara kullanılmamalıdır.

Tablo ve Görseller:

 • Tablolar, figürler, resimler ve çizelgeler derginin sayfasına uygun boyutta olmalıdır. Eğer gerekiyorsa daha küçük puntolarla ve tek satır aralığıyla da yazılabilirler.
 • Tablolar ve çizelgeler, metindeki görünümlerine uygun olarak sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır.
 • Tablo gövdesinin hemen altına tablolara ait dipnotlar koyulmalı ve bunlar, küçük ve tanımlayıcı harflerle belirtilmelidir.
 • Dikey cetveller kullanmaktan kaçınılmalıdır.
 • Mümkün olduğu kadar az tablo kullanılmalı ve tablolarda sunulan verilerin hâlihazırda makalenin herhangi bir yerinde belirtilen sonuçlarla aynı olmamasına dikkat edilmelidir.

Referans ve Kaynakça Kuralları:

 • İş Ahlakı Dergisi’nin referans göstermede kullandığı format, APA (American Psychological Association) Style 6th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir.
 • Kaynakçada paragraf düzeni satır başı "asılı" biçimde olacak şekilde düzenlenmelidir.
  Çalışmanın, aşağıda belirtilen bölümleri içermesi gerekmektedir:
 • Türkçe bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.
 • İngilizce bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.
 • Ayrıca, Türkçe yazılmış makalelere, makalenin Genişletilmiş İngilizce Özetin de eklenmesi gerekmektedir. Bu geniş özet 1500-2000 kelime arasında olmalıdır; makalenin başlığı, alt başlıkları, özeti, anahtar kelimeleri ve tüm referanslarını da içermelidir. Bu bölüm, çalışmanın yayımlanmaya kabul edilmesinden sonra da gönderilebilir.

Yazar(lar)ın tam adı ve kurumsal unvanları ile, yazışmayı yapan yazar(lar)ın posta adres(ler)i, iş/cep telefon numarası ya da numaraları, elektronik posta adres(ler)i “Yayın Hakkı Devir Formu”nda belirtilmelidir. İlgili form için: https://isahlakidergisi.com/content/4-kvn/yn/yayin_hakki_devir_formu.pdf
Yayım aşamasının ilk adımı için makaleler Online Başvuru Sistemi aracılığıyla yollanmalıdır. Başvurunun hemen ardından elektronik posta adresinize otomatik olarak bir onay mesajı gönderilecektir. Eğer bu mesajı almazsanız lütfen e-mail yoluyla editor@isahlakidergisi.com üzerinden bizimle bağlantıya geçiniz.

Tüm işlemler, çevrimiçi sistem kanalıyla takip edilmelidir. Lütfen bu işlemler süresince size belirtilen talimatları takip ediniz.

İş Ahlakı Dergisi yazarlardan makale gönderim ücreti talep etmemektedir. Yazarlar yalnızca tashih ve proofreading masraflarından sorumludur. İngilizce makaleler ve Türkçe makalelerin genişletilmiş İngilizce özetlerinin proofreadingi için yazarların belirlediği uzman bir kişi yahut kurumdan bu hizmeti alması veya dergimizin anlaşmalı olduğu kurumdan proofreading hizmeti alması gerekmektedir. Yazarların proofreading hizmetini dışarıdan almaları durumunda proofreading hizmeti alındığına dair bir belge talep edilmektedir.