Makale

İş Ahlakı Uygulamalarının Çalışan Memnuniyeti İle İlişkisi

Özet

İş ahlakı uygulamalı bir ahlak bilgisidir ve iş hayatında karşılaşılan tüm ahlaki sorunları inceler. Bu sorunlar çalışanlar arasında, çalışanlarla yöneticiler arasında, işletme ile paydaşları veya diğer çevresel faktörler arasında olabilir. Küreselleşmenin etkisi ile günümüzde, ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet gösteren ve başarılı olmak isteyen işletmelerin iş ahlakı ve sosyal sorumluluk kavramlarını benimsemeleri gerekmektedir. Bu çalışmada iş ahlakı, işletmelerde ahlaki yönetim ve çalışan memnuniyetine teorik olarak değinilmiş ve İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir katılım bankasında çalışanlar üzerinde yapılan bir anket çalışması ile iş ahlakı ve çalışan menuniyeti arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre iş ahlakı uygulamalarının çalışan memnuniyetini arttırdığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

çalışan memnuniyeti iş ahlakı işletmelerde ahlaki yönetim