Makale

Etik Bankacılık ve Türkiye’de Uygulanabilirliği

Özet

Bankalar, yoğun rekabet içinde yüksek kar amaçlayan finansal aracılardır. Kar elde etme hırsı, bankaların
sosyal ve çevresel faktörleri göz ardı etmelerine sebebiyet verebilmektedir. Böyle bir ortamda bankaların
haksız rekabet, adil olmayan politikalar ve insani değerleri önemsemeyen uygulamalar ile uzun vadede insana, çevreye ve çalışana etik dışı yaklaştığı görülmektedir. Etik bankacılık, geleneksel bankaların verdiği bu tahribatların önüne geçmek, mudilerin tasarruflarının nerede ve ne amaçla kullanıldığı gibi şeffaf ve hesap verebilir yapısı ile fark yaratmak amacındadır. Çalışmanın amacı, etik bankacılığın ne demek olduğunu, Dünya’daki etik bankaları inceleyerek geleneksel bankacılıktan farklılıklarını anlatmak ve Türkiye’de etik bankacılığın uygulanabilirliğini tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler

Etik Sürdürülebilirlik Bankacılık Etik bankacılık Sürdürülebilir bankacılık