Makale

İnsan Kaynakları Yönetiminde Etik Dışı Davranışlar ve Yönetimi: Bir İşletmenin Personel Yönetmeliği İçerik Analizi

Özet

Bu çalışmanın amacı, insan kaynakları yönetimi birimlerinin etik dışı davranışları engellemede ve etik davranışları özendirmede personel yönetmeliklerinden yararlanma yaklaşımlarını incelemektir. İnsan kaynakları yönetimi, örgütsel amaçları gerçekleştirmek için insanların etkili şekilde yönetilmesini içerir. Bu bağlamda insan kaynakları yöneticileri, kurumun etik girişimlerine daha fazla katılarak örgütteki etik davranışların cesaretlendirilmesini sağlayabilirler. Etik dışı davranış, genellikle toplumun sürdürülebilmesi için gerekli olan yasaların, politikaların, düzenlemelerin ve örgüt normlarının göz ardı edilmesiyle başkalarına zarar verici sonuçlar ortaya çıkaran ve toplum tarafından yasa dışı ya da gayriahlaki kabul edilen davranışları kapsamaktadır. Etik dışı davranışlar, işletmede çalışan bireylerin kişilik özellikleriyle ilgili olduğu gibi örgütten de kaynaklanabilmektedir. Bu amaçla Türkiye’nin önde gelen işletmelerinden birinin personel yönetmeliği, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Belirlenen kodlamalar (temalar) üzerinden gerçekleştirilen analiz, işletmelerin etik bir çalışma ortamı oluşturmada personel yönetmeliklerinden etkili bir biçimde yararlanabileceklerini ortaya koymaktadır. Yapılan araştırma sonucunda, işletmenin personel yönetmeliğinin bölümlerinde etik dışı davranışları önlemeye yönelik birçok maddenin olduğu görülmüştür. Etik davranışları yönlendirmek ve destekleyebilmek için “iş ahlakı ilkeleri” başlığıyla ayrı bir bölüm olduğu gözlemlenmiş ve yönetmeliğin içinde yer alan diğer bölümlerin maddelerinin de bu ilkeleri desteklediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

etik etik dışı davranışlar insan kaynakları departmanı iş ahlakı