Amaç ve Kapsam

İş Ahlakı Dergisi, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) tarafından 2008 yılından itibaren yılda 2 sayı olarak (Bahar ve Güz) yayımlanan, iş ahlakı konusunu ele alan çalışmaları yayımlayan hakemli ve bilimsel bir dergidir.

İş Ahlakı Dergisi’nde “iş ahlakı” odaklı kuramsal ve ampirik çalışmalar yayımlanmaktadır. Bu çerçevede;
(i) İş ahlakının temellerine yönelik felsefi ve tarihsel birikim,
(ii) İş ahlakı hakkında kuramsal tartışmalar,
(iii) İş ahlakının gelişimi ve eğitimi,
(iv) Örgütlerde iş ahlakı uygulamaları ve sorunları,
(v) Örgütlerde iş ahlakı ile işletme işlevleri ilişkisi,
(vi) Çalışma ve meslek ahlakı uygulamaları ve sorunları,
(vii) Yönetim yaklaşım ve uygulamaları ile iş ahlakı ilişkisi,
(viii) Örgütlerde iş ahlakı düzenlemeleri ve etik kodlar,
(ix) Siyasi, sosyal ve kültürel çevrenin iş ahlakına etkisi,
(x) Örgütlerin sosyal sorumluluğu,
(xi) Piyasa ve kurumsal ortamın iş ahlakı ile ilişkisi vb. öne çıkaran yazılara yer verilmektedir.

Derginin amacı uluslararası, disipliner ya da disiplinlerarası; özgün, bilimsel çalışmalar için mecra olmak, iş ahlakıyla ilgili nitelikli tartışmalar üretmek ve Türkiye’de iş ahlakına yönelik politikaların geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu sebeple yayımlanacak çalışmalardan teknik yetkinliğin yanı sıra, iş ahlakıyla ilgili tartışmalara yeni ve özgün katkılar sağlamaları da beklenmektedir. Böylelikle Türkiye’de iş ahlakı alanında çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

İş Ahlakı Dergisi’nde nitelikli özgün kuramsal ve ampirik araştırmalar ile kitap değerlendirmeleri yayımlanmaktadır.

İş Ahlakı Dergisi, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte iş ahlakını; iktisat, işletme, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sağlık, hukuk, siyaset bilimi, sosyal politika, çalışma yaşamı vb. alanlardan güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir.