Yazı Çağrısı

İş Ahlakı Dergisi, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) tarafından yılda 2 sayı olarak (Bahar ve Güz) yayımlanan açık erişimli, uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi başta ULAKBİM ve ESCI olmak üzere çok sayıda endeks tarafından taranmaktadır.

İş Ahlakı Dergisi, iş ahlakının felsefi ve tarihsel birikimine, iş ahlakı uygulamaları ve sorunlarına ve bu alandaki kuramsal tartışmalar ve araştırmalara yönelik özgün çalışmaların yer aldığı uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. İş Ahlakı Dergisi, iş ahlakıyla ilgili nitelikli bilgi ve tartışma üretmek ve alanına yeni ve özgün katkılar sağlamak amacıyla 2008’den bugüne kuramsal ve ampirik araştırmalar ve kitap değerlendirmeleri ile yayın hayatını sürdürmektedir.

2021 Bahar Dönemi’nde 14.1 sayısı yayımlanmıştır. Dergide aşağıda belirtilen konuları ele alan çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır:

 • İş ahlakının temellerine yönelik felsefi ve tarihsel birikim,
 • İş ahlakı hakkında kuramsal tartışmalar,
 • Piyasa ve kurumsal ortamın iş ahlakı ile ilişkisi,
 • Siyasi, sosyal ve kültürel çevrenin iş ahlakına etkisi,
 • Örgütlerde iş ahlakı uygulamaları ve sorunları,
 • Örgütlerde iş ahlakı ve işletme işlevleri ilişkisi,
 • Çalışma ve meslek ahlakı uygulamaları ve sorunları,
 • Yönetim yaklaşımı ve uygulamaları ile iş ahlakı ilişkisi,
 • Örgütlerde iş ahlakı düzenlemeleri ve etik kodlar,
 • Örgütlerin sosyal sorumluluğu,
 • İş ahlakının gelişimi ve eğitimi.

Dergimizin makale yazım ve gönderim kurallarına ilişkin bilgilendirmeler web sitemizde (http://www.isahlakidergisi.com/) yer almaktadır. Dergiye Türkçe veya İngilizce olarak her iki dilde de yazı kabul edilmektedir. Bu çerçevede gelecek sayılar için yazı kabulü devam etmektedir.

Bilgi & İletişim

Web Sitesi: isahlakidergisi.com
Başvuru ve Yayın Politikası: http://www.isahlakidergisi.com/hakkinda/byp
Yazar Bilgilendirme Kılavuzu: http://www.isahlakidergisi.com/kvn/ybk
Yazı Gönderimi: http://www.isahlakidergisi.com/yazi-gonder
E-posta: editor@isahlakidergisi.com