Makale

Etik ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tartışmalarında Sosyal Sorumluluğun Yeri: Küresel İlkeler Sözleşmesi ve SA8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Üzerine Bir Değerlendirme

Özet

Etik İKY, ana akım ve eleştirel İKY perspektiflerinin yanı sıra gelişmekte olan bir perspektif olarak ele alınmaktadır. İKY’nin etik analizi iki biçimde gerçekleştirilebilir. Bunlardan birincisi makro düzeyde İK’nın bir bütün olarak etik olup olmadığı, ikincisi ise İK uygulamalarının tek tek etik olup olmadığıdır. Bu çalışmada etik İK uygulamalarına yönelik teorik çerçevelerin bir değerlendirilmesi sunulmuş, etik tartışmalarında sosyal sorumluluk yaklaşımının yeri, küresel ilkeler sözleşmesi ve SA8000 standardı ekseninde değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

etik etik dışı davranışlar insan kaynakları yönetimi küresel ilkeler sözleşmesi SA8000 sosyal sorumluluk