Makale

Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Dışı Davranış Algısı

Özet

Küreselleşmenin başat ideolojisi olan neo-liberal politikaların kamu yönetimi alanlarını etkisi altına alıp değişime zorlamasıyla birlikte artık daha kaliteli ve vatandaşı odağına alan hizmet sunumu yapılması zorunluluk hâlini almıştır. Bu doğrultuda kamu yönetimlerinin yeniden yapılandırılmasında etik ve yönetsel etik yaklaşımı önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü hemen hemen bütün kamu yönetimlerinde görülebilen etik sorunlar ve etik dışı davranışlar vatandaşların devlete olan güvenini olumsuz etkileyerek, kamu yönetimlerinin ciddi prestij ve saygınlık zafi yeti yaşamalarına neden olmaktadır. Günümüzde vatandaşlar nezdinde kamu yönetimlerinin güvenilirliği ve imajı artık etik davranıp davranmamalarıyla ilişkili olarak algılanmaktadır. Bu çalışma, vatandaşların etik ve etik dışı davranış algılarını tespit ve analiz etme amacı gütmektedir.

Anahtar Kelimeler

etik etik dışı davranış algısı etik dışı davranışlar yönetsel etik