Makale

Etik İklim ile Cinsel Taciz Arasındaki İlişkiler: Hemşirelerle Gerçekleştirilen Görgül Bir Çalışma

Özet

Bu çalışmada, cinsel taciz ve etik iklim arasındaki ilişkiyi sağlık sektöründe inceledik. İki Türk hastanesinden 215 hemşire bu araştırmaya katıldı. Araştırma bulguları, hemşirelerin yaklaşık yüzde otuz beşinin cinsel tacizin kurbanı olduğunu göstermektedir. Tacizciler, hem hastanenin içinden (çalışma arkadaşı ve üstler gibi), hem de hastanenin dışından (hastalar ve hasta yakınları gibi) kişilerdir. Analizler, düşük özgeciliğin ve yüksek çıkarcılığın söz konusu olduğu etik iklimlerin, cinsel taciz davranışları üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, bu hastanelerin yönetimlerinin, paydaşlar arasındaki özgeci ve saygılı ilişkileri teşvik etmesi ve olumsuz sonuçları durdurmak için gerekli önlemleri alması yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler

cinsel taciz etik iklim hastane hemşire