Makale

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Başarılı Şirketlerin Çevresel Sürdürülebilirlik Yaklaşımlarına Dair Bir Araştırma

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de başarılı 100 şirket içerisinde sürdürülebilirlik raporu hazırlayan işletmelerin, çevresel sürdürülebilirliğe bakış açılarını ortaya koymaktır. Zira işletmelerin çevresel etiği ne kadar içselleştirdikleri, raporlama biçimleri ortaya konularak çözümlenebilir. Bu bağlamda araştırmaya konu edilen 19 işletmenin, GRI standart ölçütlerinde hazırlanmış sürdürülebilirlik raporları veya faaliyet raporları, çevresel sürdürülebilirlik uyum etkinlikleri ve çevresel sürdürülebilirlik farkındalıkları açısından içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda işletmelerin çevresel tutumlarını raporlamada, raporlama türünden sunacakları veriye kadar birbirlerinden tamamen farklı olan yaklaşımlarla karşılaşılmıştır. Raporlamadaki verilerin içerik zenginliği bakımından farklılığının, standardizasyonu sağlama yaptırımındaki eksiklikle doğrudan ilişkili olduğu düşünülmektedir. “Türkiye’deki başarılı 19 işletmenin çevresel sürdürülebilirliğe yaklaşımı”, çevresel tutumlarını raporlamalarından hareketle değerlendirildiğinde; işletmelerin şeffaf olmak istemediği, çevresel temalara hiç değinmediği ya da bu temalarda net olmayan açıklamalar beyan ettiği görülmüştür. GRI standardının bir yaptırım gücü olmasa dahi işletmeleri daha şeffaf bilgi paylaşımı konusunda standardize etmesi ve hesapverebilirliği artırması nedeniyle, sosyal sorumlu davranışlara yönelttiği düşünülmektedir. Yine işletmelerin “sürdürülebilirlik raporlarının kriterler bazında işletmeler arasında farklılaşma” sebebinin, tamamen çevresel raporlamanın gönüllülük esasına dayanmasıyla ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Çevresel sürdürülebilirlik GRI İndeksi Türkiye’de başarılı işletmeler listesi nitel analiz