Makale

Üniversiteler ve Etik: Baskılar ya da Psikolojik Şiddet

Özet

Bu çalışma ile öğretim elemanlarının maruz kaldığı etik dışı davranışların ve bu bağlamda baskı / psikolojik şiddetin araştırılması amaçlanmaktadı. Araştırmada, Türkiye’deki üniversitelerde etik dışı davranışlara ve baskı / psikolojik şiddete maruz kalan öğretim elemanları belirlenmiş ve on beş öğretim elemanı ile mülakat yapılmıştır. Araştırma, nitel desende oluşturulmuştur. Nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan “olgu bilim (phenomenology) deseni” kullanılmıştır. Araştırmada yapı bakımından “standartlaştırılmış açık uçlu mülakat” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden “kategorisel analiz” ve “frekans analizi” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretim elemanlarının etik dışı davranışlara ve baskı / psikolojik şiddete maruz kalmalarının nedenleriyle ilgili algıları; “örgüt kültürünün ve yönetim anlayışının otokratik / baskıcı oluşu” ayrıca “kişisel kıskançlıklar / rekabet ve diğerinin yükselmesini engelleme isteği” gibi durumlarla ilgilidir. Araştırmada, etik dışı davranışlar ve baskı / psikolojik
şiddet hakkında bir an önce farkındalık yaratılması ve bu davranışların ortadan kaldırılmasına dönük tedbirler alınması biçiminde öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Üniversite etik baskı / psikolojik şiddet