Makale

Pazarlama ve Erdemlilik: Yanlış Algılar İçin Bir Açılım

Özet

Bugünün iş dünyasındaki uygulamaları bakımından çok da uygun gibi durmayan pazarlama ve erdemlilik kavramlarının birlikte kullanımlarına olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla hissedilmektedir. Pazarlamada yanlış ve hatalı uygulama sonuçlarının ortaya çıkardığı pazarlama ahlakı problemleri bir hayli artmıştır. Bu sonucun oluşmasında elbette pazarlama profesyonelleri kadar tüketicilerin de rolü olduğu unutulmamalıdır. Pazarlama profesyonelleri yanlış bakış açıları, hatalı yöntemler ve uygulama problemleriyle ahlaki olmayan pazarlama uygulamalarına yol açabilmektedirler. Tüketiciler ise tüketim eylemlerinde pazarlamacıları erdemli olmaya zorlayacak duyarlılıkları göstermeme yanında ahlaki açıdan problemli tüketici davranışları sergileyebilmektedirler. Bu çalışmada, pazarlama ve erdemlilik kavramlarının birlikte anılamayacakları konusundaki yanlış anlamaların düzeltilmesine katkı sunmak üzere bir açılım getirilmeye çalışılmıştır. Bu açıdan hem pazarlama profesyonellerinin hem de tüketicilerin sorumluluklarına vurgu yapılmıştır. Tarafların sorumluluklarını yeterince yerine getirememelerinin ortaya çıkardığı sonuçlara değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler

erdem pazarlama pazarlama ahlakı tüketici ahlakı