Makale

İşletmelerde İş Ahlakı Uygulamaları İçin Genel Çerçeve

Özet

Özellikle 1950′li yıllardan sonra ekonomik hayatta yaşanan hızlı gelişim, ticari açıdan olduğu kadar sosyal açıdan da işletmelerin önemini artırmış ve bu kuruluşları toplumsal hayatın temel unsurlarından biri haline getirmiştir. Toplumun bütün kesimleri ile derin ilişkileri olan işletmeler, bu özellikleriyle sosyal ve ekonomik hayatın tamamını etkiler hâle gelmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda iş ahlakı ilkelerinin oluşturulması ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerekliliği, tüm dünyada işletme yapılarında önemli etkiler meydana getirmiştir. Çalışmada, iş ahlakı kavramının ortaya çıkışı ve gelişimine değinilmiş, işletmelerin iş ahlakına uymasını gerektiren nedenler ilkesel ve pratik yönleriyle ele alınmıştır. Ayrıca işletmelerde iş ahlakı ilkelerinin oluşturulması sürecine dair öneriler geliştirilerek iş ahlakı ilkelerinin genel bir tasnifi yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

iş ahlakı iş ahlakı ilkeleri işletme