Makale

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarındaki Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Çatışma Alanları ve Çıkar Çatışması Güvenli Bir Şekilde Nasıl Yönetilir?

Özet

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, iş dünyasının neredeyse her alanında ilgi çekici bir kavramdır. Son yıllarda özellikle kurumsal skandallar ve küresel finans krizi gibi nedenlerden dolayı kredi derecelendirme kuruluşlarının kurumsal sosyal sorumluluğu üzerinde hararetli tartışmalar yürütülmüştür. Bu kuruluşların mevcut iş modelleri (hisse senedi çıkaran öder) kaçınılmaz olarak bazı çatışma alanlarına ve çıkar çatışmalarına neden olmaktadır. Bu durum bu kuruluşların kaliteli notlar yerine karlarını gözetmelerine sebep olmaktadır. Bu çalışmada, küresel derecelendirme kuruluşlarının ortaya çıkan bu çıkar çatışmasını doğru bir yaklaşımla elimine edebilecekleri veya en azından güvenli bir şekilde yönetebilecekleri savunulmaktadır. Diğer bir deyişle, her ne kadar mevcut durum bu çıkar çatışmasını yönetmenin çok zor olduğunu gösterse de küresel derecelendirme kuruluşları, uygun bir stratejik çözüm benimsedikleri takdirde, bu çatışmaları güvenli bir şekilde yönetebilir.

Anahtar Kelimeler

Çıkar Çatışması İş Modeli İşletme Lisansı Kredi Derecelendirme Kuruluşları Kurumsal Sosyal Sorumluluk