Makale

Türkiye’de İmar Ahlaksızlığının Nedenleri

Özet

Bu çalışmada Türkiye’de imar ahlaksızlığının nedenleri ele alınmıştır. Bu noktada amaç, imar ahlakı bağlamındaki sorunlara kapsamlı bir çerçeve önerebilmektir. Bu doğrultuda imar ahlaksızlığının üç temel nedeni olduğu ileri sürülmüştür. Bunlardan birincisi batılılaşma sürecinde karşımıza çıkan medeniyet anlayışının çözülmesidir. İkinci temel neden hukuki ve idari düzenlemelerin toplumla uyumlu olmaması ve toplumsal gerçekliğin gerisinde kalmasıdır. Üçüncü temel neden ise ranta dayalı bir kalkınma modelinin hayata geçirilmek istenmesidir. Sonuç kısmında bu sorunun çözümü için medeniyet bağlamında anlam dünyası yetkin bir kent kavramına ulaşılması ve kamu yararının öncelenmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler

batı medeniyeti imar ahlakı islam medeniyeti kamu yönetimi ve planlama rant