Makale

Yıldırma ve İş Ahlakı: Belediye Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

Özet

Bu araştırmada yıldırma ile ilgili açıklayıcı bilgiler verildikten sonra üsten asta doğru gerçekleşen dikey yıldırma uygulamalarının belediye çalışanları tarafından değerlendirilmesine yer verilmiştir. Araştırmada hem çalışanlar hem de onların yöneticilerinin yıldırma davranışlarına ilişkin görüşleri ele alınmaktadır. Yıldırma davranışlarının muhataplarının her ikisinin de araştırma kapsamına dahil edilmesi, araştırma sonuçlarının kapsayıcı ve tutarlı olması açısından önemlidir. Araştırma kapsamında 268 adet çalışan ve 54 adet de yönetici olmak üzere toplam 322 personelin değerlendirmeleri yer almaktadır. Araştırma verileri “İşyerinde Psikolojik Taciz Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmaya katılan çalışanların %17,5’i (47 kişi’) “yıldırmaya uğradıklarını” ifade etmişlerdir. Yöneticilerin %20,4’ü (11 kişi) “çalışanların yıldırmaya uğradıklarını” ifade etmişlerdir. Yıldırmaya uğradığını ifade edenlerin genel olarak kurumdan ayrılmaları (istifa, nakil vb.) beklenmektedir. Araştırmaya katılan çalışanların %31,2’si (83 kişi) kurumdan ayrılmak istemektedir. Yıldırmaya uğradığını ifade eden katılımcılardan sadece 21 tanesi kurumdan ayrılmayı düşünmektedir. Bunlardan da yıldırma nedeniyle kurumdan ayrılmak isteyen ise sadece 10 kişidir. Ayrıca yıldırmaya uğradığını ifade eden 15 kişi yıldırma davranışlarını rutin, sıradan bir davranış olarak değerlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler

mağdur mobbing şiddet yıldırma zorbalık