Makale

Üniversite Öğrencilerinin İş Ahlakı Algısı ile Özel Sektör ve Kamu Çalışanlarının İş Ahlakı Uygulamalarının Karşılaştırılması

Özet

Bu ampirik araştırmada iş hayatı uygulamalarının belirlediği tutumlar ile üniversite öğrencilerinin algıları karşılaştırılmıştır. Türkiye’de İstanbul ağırlıklı olmak üzere 135 üniversite öğrencisi, 148 özel sektör ve 117 kamu çalışanından elde edilen veriler deontolojik kuram temelinde bir yaklaşım ile analiz edilmiştir. Analizin ilk basamağında her üç grubun algı ve tutumları değerlendirilmiş, ikinci basamağında ise kamu-özel sektör çalışanlarının tutumları karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, geleceğin çalışanları olacak öğrencilerin beklenti düzeyindeki iş ahlakı algılarının -ister kamu sektörü ister özel sektörde- çalışanların tutumlarından farklılaştığını; fakat çalışanlar grubu içinde böyle bir farklılığın olmadığını göstermesi bakımından anlamlıdır. Yine özel sektör ile kamu sektörü çalışanlarının iş ahlakı tutumlarındaki farklılaşmanın önemli ölçüde kamu sektörüne dair önermelerde ortaya çıkması, her iki sektör çalışanlarının iş hayatında sıkça karşı karşıya konumlanması neticesinde ortaya çıkmış görünmektedir.

Anahtar Kelimeler

iş ahlakı iş ahlakı algısı iş ahlakı tutumları özel ve kamu sektörü üniversite öğrencileri