Birikim

Mukaddime’den

Özet

Bu yazı İbn Haldun’un Mukaddime isimli eserinin Dergâh Yayınları tarafından hazırlanmış (İstanbul, 2005, yayına hazırlayan: Süleyman Uludağ) basımından alınmıştır. Söz konusu kaynak metindeki imlaya sadık kalınmıştır. Metnin yayımlanma sürecindeki izin ve katkılarından dolayı Asım Onur Erverdi ve Dergâh Yayınları’na teşekkür ederiz (editör).