Birikim

Aklıbaşında Bir “İktisatçı”nın Delâletü’l-Hâirîn’i

Özet

Bu yazı E. F. Schumacher’in A Guide for the Perplexed adlı kitabının Aklıkarışıklar İçin Kılavuz adıyla Mustafa Özel tarafından yapılmış çevirisinde “Çevirenin Önsözü” başlığıyla (s. 7–11) yer almaktadır. İş Ahlâkı dergisine yazarı tarafından gözden geçirildikten sonra alınmıştır.