Kitap Değerlendirmesi

Ömer Dinçer, Kamu Yönetimi Âdâbı-Geleneğin İzinde Modern Bir Siyasetnâme, İstanbul: Klasik Yayınları, 2019, 399 s.