Kitap Değerlendirmesi

Emel İştar, İşletme Ortaklıklarının Sürdürülebilirliğinde İş Etiği, Ankara, 2015, Akademisyen Kitabevi, 232 s.