Kitap Değerlendirmesi

Bir İnşa Süreci Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik Şirket