Birikim

İktisat Zihniyeti ve İktisat Ahlakı

Özet

Bu makale Prof. Dr. Sabri Ülgener’in Zihniyet, Aydınlar ve İzm’ler – Denemeler ve Araştırmalar – adlı kitabında (Ankara, 1983, Mayaş Yayınları, s. 15–38) yayımlanmıştır. Kitap aynı adla Derin Yayınları tarafından Ülgener’in Toplu Eserleri dizisinin dördüncüsü olarak yeniden yayımlanmıştır. Ülgener’in İktisat Zihniyeti ve İktisat Ahlâkı bu makalesi İş Ahlakı Dergisine alıntılanırken bu ikinci basıma (İstanbul, 2006, Derin Yayınları, s. 7–46) sadık kalınmıştır. Ancak bazı yerlerde günümüz imlasına paralel olduğu için ilk baskıdaki imla tercih edilmiştir.