Makale

Kredi Derecelendirmenin Etik ve Sistemik Açmazları

Özet

Kredi derecelendirme süreçleri, iş akışı ve önde gelen kredi derecelendirme kuruluşları hakkında öteden beri ortaya atılan eleştiriler son global krizle zirveye çıkmıştır. Çalışmada öncelikle ilgili literatürün özeti ile kredi derecelendirme mekanizması detaylandırılmış ve özellikle üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu, S&P, Moody’s ve Fitch, masaya yatırılarak eleştiriler ana başlıklar altında sıralanmıştır. Çalışmada, kredi derecelendirme süreç ve prosedürlerinde var olan ciddi ahlaki sakıncalara dikkat çekilmiş, bu sorunların giderilmesi adına, KDK’ların daha etkin bir şekilde denetlenmesinin ve KDK’lara yönelik yaptırım mekanizmasının bulunmasının gerekliliklerinden bahsedilmiştir. Çalışmanın ana amacı bu eleştirilere yol açan problemlerin giderilebilmesi ve kredi derecelendirme işlemlerinin sağlıklı ve zamanında yapılabilmesi için tekliflerde bulunmaktır. Global finansal krizden en çok zarar gören ülkeler arasında gösterilen Yunanistan, İrlanda ve Güney Kıbrıs’ın bu süreçleri nasıl yaşadığı makroekonomik göstergelerle özetlenerek ilgili derecelendirmelerin isabetsizliğine ve zamanlamadaki aksaklıklara dikkat çekilmiştir. Çözüm önerileri gerek piyasada az sayıda baskın kurumların çalışması gerekse notların isabetsizliği başta olmak üzere bir takım sorunları halletmek üzere sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Kredi derecelendirme kuruluşları Global finansal kriz Ülke notları S&P Moody’s Fitch Derecelendirme Çıkar çatışması