Makale

Sağlık Hizmetleri Sektöründe Ahlaki Bir Sorun Olarak İnsandışılaştırma

Özet

Temel misyonu insana hizmet olan ve ahlakla çok kadim ve güçlü bir irtibatı olan sağlık hizmetleri sektöründe çalışanların zaman zaman hastalara yönelik gayri ahlaki davranışlar sergilemesinin veya öyle olmasa bile bu davranışların hasta tarafından gayri ahlaki olarak algılanmasının temel nedeni nedir? Hastanın insani özelliklerini yadsıyan bir paradigmanın sağlık sektörüne hâkim olması, sağladığı faydalar yanında, gayri ahlaki davranışları da kolaylaştırmakta mıdır? Eğer öyleyse çözüm için neler yapılabilir? Bu soruların cevabının arandığı çalışmada sağlık hizmetleri sektöründe iş ahlakı bağlamında son yıllarda gündeme gelen insandışılaştırma (dehumanization) kavramı, literatürden istifade edilerek çeşitli açılardan incelenmiştir. Çalışmada, insandışılaştırma olgusunun kavramsal çerçevesi, tutum ve algı yönleriyle nasıl ele alındığı, iş ahlakı bağlamında hangi araştırma yöntemleriyle irdelendiği, animalistik - mekanistik türleri ve dikey - yatay boyutları, sektörel, örgütsel ve ilişkisel sebepleri, olumlu ve olumsuz sonuçları ve olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik çözüm önerileri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

İş Ahlakı İş Etiği Tıp Ahlakı Tıp Etiği Sağlık Hizmetleri İnsandışılaştırma