Makale

İşlem Maliyeti Kuramının Davranışsal Varsayımlarında Güvenin Yeri Tartışması

Özet

Örgütleri iktisadi bakış açısı ile anlamaya çalışan, bu anlamda örgüt kuramları içinde farklı bir duruşa sahip olan işlem maliyeti kuramı, varsayımlarını insan davranışlarına dayandırmıştır. İşlem maliyeti kuramının temel davranışsal varsayımları “fırsatçılık” ve “sınırlı akılcılık”tır. İşlem maliyeti kuramı, belirtilen davranışsal varsayımlar altında işlem maliyetlerini en aza indirecek yönetişim mekanizmalarının seçimini içermektedir. Bu çalışmada işlem maliyeti kuramının, “fırsatçı” ve “sınırlı akılcılık” insan varsayımlarına dayanan yönetişim mekanizmalarının, iş ahlakı konusunun önemli konularından biri olan “güven” unsurunu göz ardı ettiği düşüncesi tartışılmaktadır. Çalışmada işlem maliyeti kuramında belirtilen “fırsatçı” ve “sınırlı akılcı” varsayımı altında olası yönetişim mekanizmalarının seçiminden ziyade örgüt içerisinde güven oluşumunun önemi vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler

fırsatçılık güven iş ahlakı işlem maliyeti kuramı sınırlı akılcılık