Makale

Değer Dönüşümünün Paradoksları: Post-materyalist Çalışma Yönelimlerinin Eleştirisi

Özet

Çalışma değerlerindeki dönüşümlerin Inglehart’ın değer dönüşümü teziyle birlikte ele alan yaygın bir eğilim mevcuttur. Bu eğilim, çalışma yönelimlerinde ücret ve istihdam güvencesi gibi dışsal değerlerden önemini kaybettiğine inanır ve kendini gerçekleştirme veya otonomi gibi içsel değerlerin yaygın benimsenmesine yönelik bir dönüşümü veri kabul eder. Ancak çalışma sosyolojisinde son 25 yıldır yapılan tartışmalar, bu tür bir dönüşümden çok istihdam ve çalışma koşullarına ilişkin güvencesizlik eğilimlerinin yaygınlaşmasına dayanmaktadır. Bu çalışmada, değerler konusunda Inglehart’ı takip eden bakış açısıyla, güvencesizlik konusundaki yapısal koşulları ele alan görüşler karşılaştırılmaya çalışılacaktır. Sennett ve Doogan’ın analizlerine dayanacak bu karşılaştırmada, Inglehart’ın değer dönüşümü tezinin aslında, esnek üretimin ihtiyaç duyduğu kişilik tipinin yaygınlaştırılması ve piyasa disiplinin içselleştirilmesi yönünde temel oluşturan bir söylem niteliği taşıdığı iddia edilecektir.

Anahtar Kelimeler

çalışma yönelimleri kevin doogan materyalizm post-materyalizm richard sennett ronald inglehart