Makale

Stratejik Yönetim Literatüründe İş Etiğinin Örüntüsü Nasıl Gelişiyor? Türkiye’deki Akademik Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma

Özet

Bu araştırma, Türkiye’de stratejik yönetim literatürüne yapılan akademik katkılarda iş etiğinin gelişiminin nasıl olduğu sorusuna cevap aramaktadır. Bu amaçla ülkemizde yayımlanan stratejik yönetim kitapları, ulusal yönetim ve organizasyon kongre kitapları, www.asosindex.com veri tabanındaki ilişkili makaleler ve yüksek lisans/doktora tezlerinden elde edilen çalışmalar bibliyometrik analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Taramalar süresince 8 stratejik yönetim kitabı, 1 bildiri, 1 doktora tezi bulunmuştur. Ancak direkt olarak bu konuda yazılan herhangi bir makale tespit edilememiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda Türkiye’deki stratejik yönetim literatüründe iş etiğine ilişkin önemli bir ilerlemenin olmadığı ve bu alanda önemli bir boşluğun varlığı tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmanın sonunda gelecekte neler yapılabileceği ve bunun önemi değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

iş ahlakı iş etiği strateji stratejik yönetim