Makale

Haber Endüstrisi ve Gazetecilik Etiği

Özet

Gazeteciler, her zaman bir etik tartışmanın odağındadırlar. Ancak gazetecilerin değerlendirildiği kodlar, bireysel bir etik anlayışın sonucu ortaya çıkmışlardır. Böyle bir etik anlayış, gazetecilerin haber üretimi yaptıkları endüstriyel şartları ve haberlerini yazdıkları biçimsel kural ve prosedürleri göz ardı ederek gazetecinin özgür olduğunu var saymaktadır. Gazetecilere bireysel olarak yüklenen etik, bu yapı içerisinde anlamlı olmadığı gibi bir süre sonra gazetecilik etik kodları, mesleğin toplumsal bağlamını ve demokrasi ile ilişkisini unutturmaktadır. Tüm bu güncel etik tartışmaların odağındaki gazeteci, kendisine yüklenilen etik sorumluluğun gerçekte çok uzağındadır. Çalışmanın ana odağını gazetecilik endüstrisinin rasyonel örgütlenmesi ve nesnel haber yazım biçimini ortaya çıkaran süreç ile var olan etik kodlar arasındaki ilişkinin ekonomi politik çözümlenmesi oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler

demokrasi etik haber endüstrisi haber yazma tekniği rasyonel üretim