Makale

Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik ve Etik

Özet

1980’lerden sonra kamu yönetiminde yeni bir yönetim anlayışının ortaya çıkışında etkili olan sebeplerden biri, kamu sektörüne karşı duyulan güvenin giderek azalmasıdır. Kamu yönetimine karşı ortaya çıkan bu güven krizinin aşılması ve kamu yönetiminde dürüstlüğün sağlanması için kullanılan anahtar kelimelerden ilki, hesap verebilirlik ikincisi ise etiktir. Bu kavramların ikisi de birer kontrol biçimidir; kişilerin ve kurumların sorumluluğunu geliştirmeyi amaçlar. Etik, kişinin içindeki kontrolü ve sorumluluğu; hesap verebilirlik ise dıştan kişiye yönelik bir denetim sürecini anlatır. Bu çalışmanın temel amacı, hesap verebilirlik ve etik kavramları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve bu kavramların kamu yönetiminin dürüstlüğünü sağlamadaki rollerini değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler

dürüstlük etik hesap verebilirlik sorumluluk