Birikim

Hayırlı İş Eğitimi

Özet

Ernst Friedrich Schumacher’in eserleri genel olarak ekonomi ve çağdaş düzeni üzerine düşünce, eleştiri ve önerilerini içermektedir.” denilse yeridir. İş Ahlakı dergisi için, düşüncelerinin temsili mahiyetinde Hayırlı Ekonomi adlı eserinin “Hayırlı İş Eğitimi” adlı bölümü alıntılanmıştır. Yazı, Good Work isimli kitabının Türkçe çevirisinden alınmıştır. bkz. E. F. Schumacher, Hayırlı Ekonomi (çev. Murat Çiftkaya), İstanbul: İz Yayıncılık, 1999, s. 119– 130.