Makale

“Sonuçsalcı” Yaklaşımın Ürünü Olarak “Yolsuzluk”un Anatomisi: Hangi İş Ahlakı?

Özet

Bu makalede amaç, yolsuzluk kavramını en geniş anlamı ile kullanarak, yolsuzlukların artışının ve yaygınlaşmasının felsefi ve tarihsel arka planı ile birlikte algılanması gereğinin altını çizmektir. Bunu yaparken, makalede esas manada, yolsuzluğu meşrulaştırıcı bir araç olarak “faydacı ahlak” ve onun ürünü olan “sonuçsalcı” yaklaşımın yolsuzlukla ilintisi ve yol açtığı sosyal neticeleri analiz edilmektedir. Ahlaki temellerden yoksun ve tamamen birey merkezli bir bakış açısıyla başarının tek ölçüsünün kazanç olduğunu ileri süren bu anlayış, sonuca ulaşmada her yolun meşru olduğu gibi bir kanaatin yaygınlaşmasına sebep olan en önemli etkendir. Yolsuzluk da bu tarz bir meşruluğun kullanıldığı en tipik örneklerden biridir.

Anahtar Kelimeler

faydacı ahlak iş ahlakı sonuçsalcı yaklaşım yolsuzluk