Makale

Medya Neden Yolsuzlukla Mücadele Edemez?

Özet

Bu yazı liberal teorinin medyaya yüklediği bir tür sanal (virtüel) kamusal alan olma işlevi ve niteliğinin özellikle bu dönemde giderek daha da tartışmalı olduğuna dikkat çekmektedir. Bunu yaparken bugün medya denilen yapıların köklerine, stereotiplerine bakarak bu araçların toplumsal ve siyasal iletişimde oynadıkları rolü sorgulamaktadır. Makalenin merkezinde yer alan soru şudur: Medya siyasi ve ticari işlevleri giderek daha fazla örtüşen ve bu alanların aktörleriyle ilişkileri giriftleşen bir etkinlik alanı olarak yolsuzlukların bizatihi içinde olabilir, onları yönlendirebilir ve onlardan beslenebilirken bu alanda kamusal bir mücadele içinde yer alması ne denli anlamlı olabilir? Makalenin ana fikri medyanın tek başına yolsuzlukla mücadelede bir araç olamayacağı, aksine medyanın kendisinin de bir mücadele alanı olarak görülerek toplumsal ve siyasal bir uğraş olarak yolsuzlukla mücadelenin konularından biri olarak konumlanması gerektiğidir.

Anahtar Kelimeler

gazetecilik kamusal alan liberal teori medya yolsuzluk