Makale

Yunanistan ve Türkiye’deki Yolsuzluk Algıları ve Bu Algıların Yolsuzlukla Mücadele Politikaları Üzerindeki Etkisi

Özet

Yunanistan ve Türkiye’deki yolsuzluk algılarının kısa bir karşılaştırılmasını yapmayı amaçlayan bu makale Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Suç ve Kültür” projesinin yolsuzlukla ilgili araştırma sonuçlarına dayanmaktadır. Bu makalenin amacı her iki ülkedeki yolsuzluk algısını beraberce analiz etmekten ziyade Yunanistan ve Türkiye’deki yolsuzluk yapılarını incelemeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, bu makale her iki ülkedeki yolsuzluğu, ülke sorunlardan herhangi biri olarak nitelemez. Yolsuzluğun her iki ülkede toplum dokusunu saran bir ağ ve devlet ve vatandaş ilişkisinin ikincisinin aleyhine olan yüzünün bir yansıması olduğunu ileri sürmektedir. Bu makale ayrıca her iki ülkede de yolsuzluğu besleyen ana damarın siyasi alanda aranması gerektiğini öne sürmektedir. Her ne kadar yolsuzluğun nedenleri ve koşulları Yunanistan ve Türkiye’de farklılık gösterse de siyaset yapmanın tarifi iki ülkede de gücü ya da mevziiyi korumakla eş değerdir. Yolsuzluk ise bu amacın en önemli araçlarından biri olarak siyasi aktörlerce kullanılmaktadır. Sistemin denetleyicisi konumunda olması beklenen medya ve sivil toplumun yeterince gelişmemiş, hatta işlevlerini doğru biçimde yerine getirmekten uzak olmaları iki ülke için de durumu daha kötüleştirmektedir.

Anahtar Kelimeler

türkiye yolsuzluk yolsuzluk algıları yolsuzlukla mücadele yolsuzlukla mücadele politikaları yunanistan