Birikim

Kâtib Çelebi ve Düstûrü’l-Amel

Özet

Bu yazı Orhan Şaik Gökyay’ın İslam Ansiklopedisi için kaleme aldığı “Kâtib Çelebi” (Ankara, 2002, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, c. 25, s.36–40) ve “Düstûrü’l-Amel” (Ankara, 1994, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, c. 10, s.50–51) maddeler birleştirilerek oluşturulmuştur. Söz konusu maddeler aynen alıntılanmış yalnızca bibliyografyaları birleştirilmiştir.