Makale

Karizmanın Karanlık Yüzü: Sorumsuz Liderliğin Unsurları

Özet

“Kötü” karizmanın unsurları, kavramları ve bunlar arasındaki ilişkiler oldukça belirsiz olduğundan daha iyi bir incelemeyi gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı karizma üzerine yapılan pek çok çalışma için kavramsal bir çerçeve inşa etmektir. Daha iyi bir liderliğin imkânları bu çerçevede incelenecektir. Çalışmada hem eski çalışmalarım hem de başka yazarların yayımlanmış çalışmaları kullanılmaktadır. Çalışma nitel kavramsal bir çalışma olarak sınıfl andırılabilir. Çalışma doğası itibarıyla açıklayıcı bir tarzdadır. Ampirik çalışma için gerekli zemin oluşturulmuştur. Çalışmada karizma, iyi liderlik, bağlılık ve tabi davranışı arasındaki ilişki hakkında özellikle karizmanın karanlık yüzü perspektifi nden bakılarak yeni bilgiler sunmaktadır. Bu çalışma organizasyonlarda daha iyi bir liderlik için zemin hazırlamaktadır. Çalışmanın sonunda bir dizi öneri de sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

etik karizma liderlik