Makale

Ahlaki Davranışların Kurumsallaşmasında İşletmecilik Okullarının Rolü

Özet

Dünyada ve Türkiye’de artan şirket ihlalleri, gözlerin bu kurumlara yönetici yetiştiren işletmecilik okullarına çevrilmesine neden olmuştur. İşletmecilik okullarının, işletme yöneticilerine etik davranış kazandırıp kazandıramayacağı tartışmaya açılmış ve etikle ilgili dersler hızla işletmecilik okullarının müfredatlarına girmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de işletme fakültelerinde veya bölümlerinde iş etiğinin bağımsız bir ders olarak okutulmasının benimsenme düzeyi ve tarzı doküman analizi yöntemi ile araştırılmaktadır. Araştırmada eğitim kanalıyla etik davranışları içselleştirme konusunda Türkiye’deki çabalar, yeni kurumsal kuramın kavramlarıyla değerlendirilmiştir. Bulgular, işletme bölümlerinin ve fakültelerinin müfredatlarında etik derslerinin henüz sayıca önemli bir büyüklüğe ulaşmadığını göstermektedir. Derslerin mevcut pratiklerle bütünleştirilmeden uygulanan hâlihazırdaki tarzıyla birlikte değerlendirdiğimizde, kurumsallaşma yerine teknik yapı ile kurumsal yapı arasında ayrışmadan söz edilebilir.

Anahtar Kelimeler

ayrışma etik eğitimi gevşek bağlanmış sistemler kurumsallaşma