Makale

Gümrüklerde Yolsuzluk: Dışsal Nedenleri, Sonuçları ve Önlemleri

Özet

Bütün dünyada gümrükler, çok önemli mali, ekonomik ve sosyal işlevleri yerine getirirler. Kamu gücünün özel çıkarlar için kötüye kullanılması şeklinde tanımlanan yolsuzluk, gümrükler için önemli bir sorundur. Gümrük yolsuzlukları, uluslararası ticareti önemli ölçüde engeller, gümrük yönetiminin meşruiyetini zedeler, rekabetçi olmayan bir iş atmosferi yaratır, kamu ve özel sektör için işlem maliyetlerini artırır, yabancı yatırımları azaltır, gelirleri önemli ölçüde azaltır, ulusal güvenliği ve toplumun korunmasını zayıflatır. Bu çalışmanın amacı, gümrüklerde görülen yolsuzlukların dışsal nedenlerini, sonuçlarını ve mücadelesini incelemektir.

Anahtar Kelimeler

gümrükler uluslararası ticaret yolsuzluk