Makale

Elektronik Hasta Kayıtları ve Etik Sorunlar

Özet

Bilişim teknolojisi elektronik sağlık kayıtları için temel bir araç olarak tanımlanmıştır. Modern sağlık sistemi karmaşıktır ve elektronik sağlık kayıtları farklı alanlarda farklı rollere sahiptir. Hastalar/bireyler sağlık bakımının merkezi olmasına rağmen geleneksel müşteri hizmet modeli hızla değişmektedir. Bu nedenle elektronik sağlık bakım verileri temel etik ilkelere dayandırılmalıdır. Bilişim sistemi yüksek maliyet, karmaşık yapı, veri standartlarının olmaması ve gizliliğin korunmaması gibi engellere sahiptir. Aynı zamanda sistem sağlık bakım maliyetini ve hataları azaltma, klinik karar vermeye yardım etme gibi yararlara sahiptir. Bu makalenin amacı elektronik sağlık kayıtlarının sahip olduğu etik problemleri açıklamak ve elektronik sağlık kayıtlarının sahip olması gereken özellikler hakkında bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler

bilişim teknolojisi e-sağlık elektronik sağlık kayıtları etik kararlar