Makale

Yönetici ve Öğretmenlerin Değer Tercihleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki

Özet

Bu araştırmayla yönetici ve öğretmenlerin değer tercihleri ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ili Avrupa Yakası’ndaki resmî ortaöğretim kurumlarında görev yapan 252 yönetici ve öğretmenden oluşmaktadır. Ayrıca bu araştırmada; demografik değişkenlerin toplanmasına yönelik kişisel bilgi formu, Schwartz Değerler Ölçeği ve Yücel Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği yer almaktadır. Yönetici ve öğretmenlerin değer tercihleri, demografik özellikleri ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin var olduğu bu araştırmanın sonuçlarıyla ortaya konmuştur. Yönetici ve öğretmenlerin değer tercihleri ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Anahtar Kelimeler

değer ölçüleri değerler öğretmen davranışı örgütsel vatandaşlık davranışı