Birikim

İslami Çalışma Ahlakı

Özet

Bu makale Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr’ın Modern Dünyada Geleneksel İslam (İstanbul, 1989, İnsan Yayınları, s. 39-51, çev. Savaş Şafak Barkçın ve Hüsamettin Arslan) adlı kitabında yayımlanmıştır. Kitap aynı adla İnsan Yayınları tarafından Sara Büyükduru’nun çevirisiyle yeniden yayımlanmıştır. Nasr’ın İslami Çalışma Ahlakı makalesi İş Ahlakı Dergisi’ne alıntılanırken bu ikinci basıma (İstanbul, 2001, İnsan Yayınları) sadık kalınmıştır. Ancak makalenin imlası TDK İmla Kılavuzu çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir.