Birikim

Modern Dünyada Geleneksel İslâm’ın İzini Süren Bir Hakîm: Seyyid Hüseyin Nasr

Özet

Center for Islam and Science, Resources on Islam and Science’ta (www.cis-ca.org, posted in March 2001) yayınlamış makalenin çevirisi olup yazarı tarafından gözden geçirilmiştir.