Makale

Örgütsel Kutsallaştırma: Ölçek Geliştirme ve Geçerlilik

Özet

Bu araştırmada, varlığı insanlığın en erken dönemlerine kadar uzanan “kutsal” kavramının günümüzde örgütlere yansımakta olan hali “örgütsel kutsallaştırma” kavramı ölçeğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilk olarak örgütsel kutsallaştırma ölçeğinin kapsam geçerliliği test edilmiştir. Bir sonraki aşama olan pilot araştırma safhasında 116 beyaz yakalı çalışandan elde edilen verilerden faydalanılarak, ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik testleri yapılmıştır. Sonraki aşamada ise 215 beyaz yakalı çalışandan elde edilen veriler kapsamında ölçeğin yapı geçerliliği test edilmiştir. Araştırma sonuçları örgütsel kutsallaştırma kavramının bilimsel olarak 3 boyut (Anlamın Aranması, Anlamın Sağlanması, Anlamın Meşrulaştırılması) ve 13 maddeden oluşan ölçülebilir psikometrik olarak geçerli ve güvenilir bir kavram haline geldiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler

Örgütsel kutsallaştırma ölçek geliştirme kapsam geçerliliği yapı geçerliliği güvenilirlik kutsallık örgütsel değer