Makale

Türk Kültüründe Yönetsel Etik Olgusunun Kritik Kodları: Kutadgu Bilig Üzerinden Okumalar

Özet

Yönetsel anlamda sergilenen davranışların kabul edilebilirliği toplumsal değer yargılarına bağlıdır. Değer yargıları, bir anlamda kültürel etik kodları ifade etmektedir. Hangi davranış, ne zaman, nasıl ve niçin yapılırsa anlamlı olur? sorusuna verilen cevaplar, kültürel bağlamda bir toplumun etik kodlarını ortaya çıkarmaktadır. Bu araştırmada Türk kültüründe yönetim olgusunun ilişkili olduğu etik değer yargılarına ilişkin Kutadgu Bilig üzerinden kavramsal bir portre çizmeyi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda Türklerin ilk siyasetnamesi niteliğinde olan Yusuf Has Hacib’in Kutagu Bilig eseri incelenmiş ve yazarın yönetsel anlamda etik ve etik dışı davranışlara ilişkin bakış açısı ve düşünceleri betimlenmeye çalışılmıştır. Bulguların elde edilmesinde nitel veri analiz teknikleri kullanılmıştır. Bu kapsamda Yusuf Has Hacib’in yönetim hakkındaki kavramları kullanış biçimlerine ve eserin metodolojik özelliklerine sadık kalınarak yönetsel anlamda 11 etik davranış ve 9 etik dışı davranış tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular hem keşifsel hem de doğrulayıcı nitelikler taşımakla birlikte temaların çoğunun, mevcut literatürdeki kavramlarla isim benzerliği bulunsa da içerik açısından oldukça farklı bir bakış açısı sunduğu görülmüştür. Dolayısıyla çalışamanın literatüre tamamlayıcı ve zenginleştirici yönlü katkılar sunduğu savunulabilir.

Anahtar Kelimeler

Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacib Türk kültürü yönetsel etik etik kodlar