Makale

Implementations of New Generation Engineering Ethics in Education and Industry for Social Happiness: A Macroscopic Overview from Turkey to World

Özet

Mühendis, bir ürünün tasarımından test edilmesine kadar bir dizi süreçte yer alan bir profesyoneldir. Mühendisler, kendi alanları ile ilgili makineler, yapılar, hatta veri sistemlerin sürekli olarak kurulumunu ve bakımını yapan uzmanlardır. Bunanla birlikte günümüzde teknolojinin kapsadığı alan öyle genişledi ki, toplumun günlük yaşamdaki birçok faaliyetinden de artık mühendisler sorumlu hale geldiler. Ancak, hâlihazırda mühendislerin belirsiz sorumluluklarla donatılmış olması ortaya pek çok sorunun çıkmasına da olanak tanımaktadır. Etik farkındalığın kazanılması ve sürdürülebilirliği elbette deneyim ve kıdemle birlikte gelen bir durumdur, ancak karşı karşıya kaldığımız problemler gösterdi ki, etik kuralların öğrencilere öğretilmesi yolunda da bir kafa karışıklığı var. Küreselleşen dünyamızda artan yapay zeka uygulamalarına paralel olarak mühendislerin karşılaştığı etik sorunlar da artmaktadır. Sonuç olarak, mühendislik etiği ile ilgili öğrenme teknikleri de değiştirilmelidir. Bu çalışmada; mühendis adayı öğrencilere etik kuralları ciddiye almalarının önemi hatırlatılırken, öğreticilere de bununla ilgili eğitsel faaliyetleri nasıl yapacakları konusunda ipuçları sunulmaktadır. Mühendisin etik ile mücadelesi, karşılaştığı sorunları çözmek için öğrencilik yıllarında kazanması gereken donanımlar ve bunların sürdürülebilir hale getirilmesi için yapılması gerekenler tartışılmıştır. Ayrıca, özerkleşen endüstride mühendislik etiği standartlarının yükseltilmesi için yapılması gerekenler ve mühendislik fakültelerinde “mühendislik etiği” dersinin sunum şekli karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Çalışmada, yeni nesil etik problemler ve gelecek için atılması gereken adımlar da sunulmaktadır. Belki her birisi ayrı ayrı incelenmesi gereken bu konu başlıklarına toplu bir göz gezdirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Mühendislik etiği Endüstri 4.0 öğrenci eğitimi yeni nesil mühendislik standartları