Makale

Comprehensive Review of the Marketing Ethics Literature: A Bibliometric Approach

Özet

Bu çalışma, alandaki dergilerden elde edilen verilerin bir trend analizini bibliyometrik yaklaşım esasında değerlendirerek, pazarlama etiği literatürünün genel bir görünümünü ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 2000-2020 yılları arasında yayınlanan akademik çalışmaların taranmasında veritabanı olarak SCOPUS seçilmiş ve “Pazarlama” ile “Etik” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Ön tarama olarak adlandırılan bu sürecin ardından, daha önceden belirlenen ve pazarlama karmasıyla doğrudan ilişkili olan 55 konu başlığı 6.254 makale arasında taratılarak belirli bir listeye aktarılmıştır. Bu doğrultuda, pazarlama etiği literatürüne ait çıkarımlara ulaşabilmek amacıyla 1.181 makale analiz edilmiştir. Bulgular, pazarlama etiği literatüründe basılan makale sayısının yıllar içinde arttığını göstermektedir. Diğer taraftan, bu artış, alan araştırmacılarının hedefe yönelik bir makale yayınlayabilmeleri için ‘pazarlama etiği’ kapsamlı uluslararası bir derginin varlığına ihtiyaç doğurmuştur. İlaveten, yeşil göz boyama, ürün tasarımı ve güvenliği, sosyal açıdan tartışmalı ürünler, reklamda sex öğesi ve planlı eskitme gibi konular, günümüz işletmelerinin gerçekleştirdiği etik dışı uygulamalara paralel olarak ön plana çıkmaktadır. Bulgular, Algılanan Etik Problemler, Etik Niyetler ve Kurumsal Etik Değerler değişkenleri ile eşleşen etik problemlerin konu seviyesinde tanımlanmasını sağlayarak aynı zamanda Etik Teorisi ve Ahlaki Gelişim Teorisi’ne de katkıda bulunmaktadır. Özetle, pazarlamanın her alanında gerçekleşen etik dışı uygulamaların varlığı ‘pazarlama etiği’ni oldukça önemli bir çalışma alanı haline getirmektedir.

Anahtar Kelimeler

Pazarlama etiği bibliyometrik analiz sistematik inceleme etik literatürü pazarlama karması içerik analizi